Iskolar ng Lungsod ng San Pedro


“Malaking tulong siya lalo na sa mga wala or kulang na support from family, nagkakaroon kami ng allowance na magagamit namin para makatulong sa pag-aaral at school namin. Malaki talaga siyang tulong.” - ILSP recipient since 2018

Nagsimula noong Setyembre 1, Miyerkules, hanggang Setyembre 7, Martes, ang pamamahagi ng allowance para sa mga iskolars at recipients ng Scholarship and Educational Assistance Program ng Pamahalaang lungsod. Ang programang ito ay handog ng Pamahalaang Lungsod ng San Pedro sa pamamagitan ng Iskolar ng Lungsod ng San Pedro (ILSP) na pinamumunuan ni Dr. May F. Salazar.

Isa sa mga prayoridad ni Mayor Lourdes S. Cataquiz ang pagpapaunlad sa kalagayang pang- edukasyon ng ating Lungsod sa pamamagitan ng pagbibigay ng regular na tulong sa mga mag- aaral. Taos-pusong pasasalamat naman mula sa mga nakatanggap ng allowance ang kanilang ipinabatid sa Punong Lungsod at kay Councilor Aaron Cataquiz na Tagapangulo ng SP Komite ng Edukasyon. Hangad ng mga iskolar na magpatuloy pa ang ganitong adhikain para sa mga susunod pang henerasyon ng mga mag-aaral.