MAHALAGANG PABATID


Magandang San Pedro Po!


Ang proyektong North-South Commuter Railway-Extension (NSCR-Ex) Project ay ang 147 kilometrong riles ng tres na mag-uugnay sa kalakhang Maynila patungo sa pangrehiyong sentro ng Pampanga at Laguna. Ang proyektong ito ay magkatuwang na ipapatupad ng Kagawaran ng Transportasyon o Department of Transportation (DOTr) at Pambansang Daambakal ng Pilipinas (PNR) na may pinansyal at teknikal na suporta ng Japan International Cooperation Agency (JICA) at Asian Development Bank (ADB).


Sa mga direktang apektado ng North - South Commuter Railway Extension Project (NCSR - Ex) na naninirahan sa Barangay Fatima, Barangay Nueva, Barangay Pacita 1, Barangay San Vicente at Barangay San Antonio, nais naming ipaalam na ang nasabing “Help Desk” para sa nasabing proyekto ay pansamantalang ititigil dahil sa COVID-19 pandemic.