RITM Orentiation Meeting


Pinulong ng Research Insitute for Tropical Medicine ang Diagnostic Team at Surveillance Unit ng Pamahalaang Lungsod ng San Pedro upang talakayin ang alternatibong paraan ng pagsusuri para sa COVID-19.