Tulong Pinansyal para sa mga Kinakapos na Mag-aaral


Simula noong taong 2014 hanggang 2020, may kabuuang 3, 764 na ang naging recipients ng Iskolar ng Lungsod ng San Pedro (ILSP) at 17, 552 naman ang tumanggap ng Tulong Pinansyal sa mga kinakapos na Mag- aaral mula taong 2015 hanggang 2022.

Sa kasalukuyan ay patuloy ang pagpapalakas sa mga programang ito.

Layunin nito na mas maraming mga mag- aaral ang matulungang makapagtapos sa kanilang pag- aaral.